RÖRELSEINTEGRERING

– utveckla och optimera din kropp

kiropraktik i halmstad

Rörelseintegrering är ett sätt att skapa och utveckla rörelse i kroppen

Rörelseintegrering är ett sätt skapa funktion i kroppen, att få kroppen att fungera som det var tänkt. När vi får kroppen att fungera bättre mår vi bättre. När du kan andas friare, stå längre perioder utan att du blir trött, kan gå friare utan motstånd och röra på dig som du vill, blir livet helt enkelt mycket trevligare.

Rörelseintegrering gör kroppen lättare, längre, starkare och stabilare. Det här åstadkommer man genom olika rörelser och manuella behandlingar, där man behandlar skelett, bindväv, muskler, nerver, artärer, käkar, kraniet etc. Rörelseintegrering ger en förståelse för hur olika delar i kroppen samverkar eller inte samverkar. Om man skapar rörelse på rätt ställe, på rätt sätt kommer du uppleva mindre smärtproblematik, bättre prestation och ett ökat välmående i kroppen både fysiskt och psykiskt, samt en förändring och en rörelseutveckling som består.

Rörelseintegrering kan åstadkomma ett lyft i kroppen som ger bättre hållning, en lätthet och frihet i kroppen, samt en stabilitet vilket gör att man kan slappna av och stabilt vila på fötterna genom hela kroppen. Det här ger en kropp som kan röra sig fritt utan begränsningar. Gravitation ska inte vara en belastning utan istället vara en källa till dynamik och fjädring i kroppen.

Bli längre, lättare , friare

Få en friare andning

Förbättra idrottsprestation

Minska skadeproblematik vid idrottsutövande

Få bukt med din kroniska smärta

Öka ditt välmående i kroppen

Utveckla din kinestetiska förmåga

Lär känna och förstå hur din kropp fungerar och hur den hänger ihop

Lär dig rörelser efter hur just din kropp fungerar

Personlig utveckling

– Efter två behandlingar