Martin Lundgren är en Board Certified Structural Integrator och Movement Practitioner. Med rötter i Strukturell Integrering och Anatomy in motion, har han utvecklat nya behandlingssystem och behandlingsmetoder under många år. Han är skaparen av Movement Integration eller även kallat Rörelseintegrering. Han har spenderat mer än ett årtionde med att skapa en heltäckande karta av interrelativ rörelse, vilket förklarar komplexa relationer i kroppen från ett systemiskt perspektiv, något som klargör sambandet mellan rörelse och struktur i kroppen. En enklare version av den här interrelativa kartan är Gait Made Simple, vilket illustreras med hjälp av the Color ilustration Model®.

Han är en av författarna av boken Movement Integration, skaparen av Aspera Education och Aspera Movement Integration och koncept som YinFascial Release® och 3PM®.  Förutom att utbilda andra terapeuter utvecklar han personers kinestetiska förmåga, prestation och välmående på sin klinik genom sitt sätt att jobba med behandlingar och rörelse.